Instructiuni/norme protectia muncii - inspectori protectia muncii - Inspector SSM - Fise securitatea si protectia muncii.

Instructiuni/norme protectia muncii - inspectori protectia muncii - Inspector SSM - Fise securitatea si protectia muncii.

Jun 20,2019

 
 
 fisa instruire colectiva
Newsletter
(de la 1 la 1 din 1 inreg.)

Anexa 7

la normele metodologice

 

 

Întreprinderea/unitatea _________________________________________

 

 

 

FIȘĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ

privind securitatea și sănătatea în muncă

 

întocmită azi __________________

 

Subsemnatul ........................…...................................................................., având funcția de ....….……………, am procedat la instruirea unui număr de ...… persoane de la ………………………………, conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru vizita (prezența) în întreprindere/unitate în zilele ………………………

În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

 

 

Prezenta fișă de instructaj se va păstra la ….........................................…………… ……..…………………………..........................................................................................................................

 

 

 

 

Verificat,

Semnătura celui care a efectuat instruirea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      verso

                                                                                                                                                Fișă de instruire colectivă

 

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele participante la instruire

 

Subsemnații am fost instruiți și am luat cunoștință de materialele prelucrate și consemnate în fișa de instruire colectivă privind securitatea și sănătatea în muncă și ne obligăm să le respectăm întocmai.

 

 

Nr. crt.

 

Numele și prenumele

Act identitate/grupa sanguină

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele și prenumele persoanei care a primit un exemplar _______________________

Semnătura _______________________________

 

 

 

 

prima pagina | termeni si conditii | cum platesc | utile | contact | pachet ssm la comanda
Best seo plugin for wordpress