Instructiuni/norme protectia muncii - inspectori protectia muncii - Inspector SSM - Fise securitatea si protectia muncii.

Instructiuni/norme protectia muncii - inspectori protectia muncii - Inspector SSM - Fise securitatea si protectia muncii.

Jun 20,2019

 
 
 lista de identificare a factorilor de risc

A.

EXECUTANT

1.

ACȚIUNI GREȘITE

1.1.Executare defectuoasă de operații

 • comenzi;
 • manevre;
 • poziționări, fixări, asamblări;
 • reglaje;
 • utilizare greșită a mijloacelor de protecție etc.

1.2. Nesincronizări de operații

 • întârzieri;
 • devansări.

1.3.Efectuare de operații neprevăzute prin sarcina de muncă

 • pornirea echipamentelor tehnice;
 • întreruperea funcționării echipamentelor tehnice;
 • alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide energetice etc.);
 • deplasări, staționări în zone periculoase;
 • deplasări cu pericol de cădere:
 • de la același nivel:
 • prin dezechilibrare;
 • alunecare;
 • împiedicare;
 • de la înălțime:
 • prin pǎșire în gol;
 • prin dezechilibrare;
 • prin alunecare.

1.4.Comunicări accidentogene

2.

OMISIUNI

2.1.Omiterea unor operații

2.2.Neutilizarea mijloacelor de protecție

B.

SARCINA DE MUNCǍ

1.

CONȚINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU CERINȚELE DE SECURITATE

1.1.Operații, reguli, procedee greșite

1.2.Absența unor operații

1.3.Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greșită a operațiilor)

2.

SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATĂ ÎN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI

2.1.Solicitare fizică:

 • efort static;
 • poziții de lucru forțate sau vicioase;
 • efort dinamic.

2.2.Solicitare psihicǎ:

 • ritm de muncă mare;
 • decizii dificile în timp scurt;
 • operații repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex etc.;
 • monotonia muncii.

C.

MIJLOACE DE PRODUCȚIE

1.

FACTORI DE RISC MECANIC

1.1.Mișcări periculoase

      1.1.1.Mișcări funcționale ale echipamentelor tehnice:

 • organe de mașini în mișcare;
 • curgeri de fluide;
 • deplasări ale mijloacelor de transport etc.

      1.1.2.Autodeclanșări sau autoblocări contraindicate ale mișcărilor

               funcționale ale echipamentelor tehnice sau ale fluidelor

      1.1.3.Deplasări sub efectul gravitației:

 • alunecare;
 • rostogolire;
 • rulare pe roți;
 • răsturnare;
 • cădere liberă;
 • scurgere liberă;
 • deversare;
 • surpare, prăbușire;
 • scufundare.

      1.1.4.Deplasǎri sub efectul propulsiei:

 • proiectare de corpuri sau particule;
 • deviere de la traiectoria normală;
 • balans;
 • recul;
 • șocuri excesive;
 • jet, erupție.

1.2.Suprafețe sau contururi periculoase:

 • înțepătoare;
 • tăioase;
 • alunecoase;
 • abrasive;
 • adezive.

1.3.Recipiente sub presiune

1.4.Vibrații excesive ale echipamentelor tehnice

2.

FACTORI DE RISC TERMIC

2.1.Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafețelor

2.2.Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafețelor

2.3. Flăcări, flame

3.

FACTORI DE RISC ELECTRIC

3.1.Curentul electric:

 • atingere directă;
 • atingere indirectă;
 • tensiune de pas.

4.

FACTORI DE RISC CHIMIC

4.1.Substanțe toxice

4.2.Substanțe caustice

4.3.Substanțe inflamabile

4.4.Substanțe explozive

4.5.Substanțe cancerigene

4.6.Substanțe radioactive

4.7.Substanțe mutagene

5.

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

5.1.Culturi sau preparate cu microorganisme:

 • bacterii;
 • virusuri;
 • richeți;
 • spirochete;
 • ciuperci;
 • protozoare.

5.2.Plante periculoase (exemplu: ciuperci otrăvitoare)

5.3.Animale periculoase (exemplu: șerpi veninoși)

D.

MEDIU DE MUNCǍ

1.

FACTORI DE RISC FIZIC

1.1.Temperatura aerului:

 • ridicată;
 • scăzută.

1.2.Umiditatea aerului:

 • ridicată;
 • scăzută.

1.3.Curenți de aer

1.4.Presiunea aerului:

 • ridicată;
 • scăzută.

1.5.Aeroionizarea aerului

1.6.Suprapresiune în adâncimea apelor

1.7.Zgomot

1.8.Ultrasunete

1.9.Vibrații

1.10.Iluminat:

 • nivel de iluminare scăzut;
 • strălucire;
 • pâlpâire.

1.11.Radiații

        1.11.1.Electromagnetice:

 • infraroșii;
 • ultraviolete;
 • microunde;
 • de frecvență înaltă;
 • de frecvență medie;
 • de frecvență joasă;
 • laser.

        1.11.2.Ionizante:

 • alfa;
 • beta;
 • gama.

1.12.Potențial electrostatic

1.13.Calamități naturale (trăsnet, inundație, vânt, grindină, viscol, alunecări,

        surpări, prăbușiri de teren sau copaci, avalanșe, seisme etc.)

1.14.Pulberi pneumoconiogene

2.

FACTORI DE RISC CHIMIC

2.1.Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici

2.2.Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi

3.

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

3.1.Microorganisme în suspensie în aer:

 • bacterii;
 • virusuri;
 • richeți;
 • spirochete;
 • ciuperci;
 • protozoare etc.

4.

CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI

 • subteran;
 • acvatic;
 • subacvatic;
 • mlăștinos;
 • aerian;
 • cosmic etc.
prima pagina | termeni si conditii | cum platesc | utile | contact | pachet ssm la comanda
Best seo plugin for wordpress