Convocator CSSM

 

CONVOCATOR
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că la data de ___________ orele __________, Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă constituit la nivelul S.C. ____________ S.R.L. se întruneşte la sediul societăţii, în formula în care a fost aprobat de către administrator:
Temele propuse spre a fi dezbătute sunt următoarele:
1. Riscurile emergente în cadrul locurilor de muncă din unitate;
2. Ergonomia locului de muncă - mediul de lucru;
3. Planul de prevenire şi protecţie - propuneri de actualizare;
4. Oportunitatea investiţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. Propuneri de subiecte pentru şedinţa următoare;

Am luat la cunoştinţă:

1. _____________ - administrator - preşedinte______________________
2. _____________ - lucrător desemnat SSM - secretar_______________
3. _____________ - Medic de medicina muncii - membru ______________
4. _____________ - reprezentantul lucrătorilor - membru __________________
5. ______________- reprezentantul lucrătorilor - membru __________________
6. _____________ - reprezentantul lucrătorilor - membru __________________ textul aici...