Documentele necesare in cazul unui control privind Sanatatea si Securitatea in Munca

Pentru a evita o amenda in cazul unui control privind SSM trebuie sa aveti cel putin urmatoarele documente:

 1. registrul unic de control;
 2. autorizatia de functionare privind sanatatea si securitatea in munca, certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente;
 3. decizii pentru: personalul cu atributii in domeniul SSM, componenta serviciului SSM, decizii pentru personalul care asigura acordarea masurilor de prim ajutor, stabilirea periodicitatii instruirii;
 4. control medical la angajare si periodic (facut de medicul de medicina muncii)
 5. fisa postului (obligatoriu trebuie sa cuprinda si responsabilitatile privind SSM);
 6. fisele de instruire;
 7. tematici privind toate fazele de instruire;
 8. instructiuni proprii SSM pentru toate locurile / posturile de munca;
 9. evaluare factori de risc pentru toate locurile / posturile de munca;
 10. planul de prevenire si protectie ;
 11. normativul intern de acordare a echipamentului de protectie (EIP) sau de lucru (EIL);
 12. regulamentul de functionare intern;

Functie de complexitatea activitatilor o societate mai trebuie sa detina: buletine PRAM, verificari ISCIR, verificari AMC-uri, permis pentru lucru cu FOC, document pentru protectia la explozie, programul de revizii si reparatii a echipamentelor tehnice, etc.