lista de identificare a factorilor de risc

A.EXECUTANT

1.ACŢIUNI GREŞITE

1.1.Executare defectuoasă de operaţii

 • comenzi;
 • manevre;
 • poziţionări, fixări, asamblări;
 • reglaje;
 • utilizare greşită a mijloacelor de protecţie etc.

1.2. Nesincronizări de operaţii

 • întârzieri;
 • devansări.

1.3.Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă

 • pornirea echipamentelor tehnice;
 • întreruperea funcţionării echipamentelor tehnice;
 • alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide energetice etc.);
 • deplasări, staţionări în zone periculoase;
 • deplasări cu pericol de cădere:
 • de la acelaşi nivel:
 • prin dezechilibrare;
 • alunecare;
 • împiedicare;
 • de la înălţime:
 • prin pǎşire în gol;
 • prin dezechilibrare;
 • prin alunecare.

1.4.Comunicări accidentogene

2.OMISIUNI

2.1.Omiterea unor operaţii

2.2.Neutilizarea mijloacelor de protecţie

B.SARCINA DE MUNCǍ

1.CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU CERINŢELE DE SECURITATE

1.1.Operaţii, reguli, procedee greşite

1.2.Absenţa unor operaţii

1.3.Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greşită a operaţiilor)


2.SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATĂ ÎN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI

2.1.Solicitare fizică:

 • efort static;
 • poziţii de lucru forţate sau vicioase;
 • efort dinamic.

2.2.Solicitare psihicǎ:

 • ritm de muncă mare;
 • decizii dificile în timp scurt;
 • operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex etc.;
 • monotonia muncii.

C.MIJLOACE DE PRODUCŢIE


1.FACTORI DE RISC MECANIC

1.1.Mişcări periculoase

1.1.1.Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice:

 • organe de maşini în mişcare;
 • curgeri de fluide;
 • deplasări ale mijloacelor de transport etc.

1.1.2.Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor

funcţionale ale echipamentelor tehnice sau ale fluidelor

1.1.3.Deplasări sub efectul gravitaţiei:

 • alunecare;
 • rostogolire;
 • rulare pe roţi;
 • răsturnare;
 • cădere liberă;
 • scurgere liberă;
 • deversare;
 • surpare, prăbuşire;
 • scufundare.

1.1.4.Deplasǎri sub efectul propulsiei:

 • proiectare de corpuri sau particule;
 • deviere de la traiectoria normală;
 • balans;
 • recul;
 • şocuri excesive;
 • jet, erupţie.

1.2.Suprafeţe sau contururi periculoase:

 • înţepătoare;
 • tăioase;
 • alunecoase;
 • abrasive;
 • adezive.

1.3.Recipiente sub presiune

1.4.Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice

2.FACTORI DE RISC TERMIC

2.1.Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor

2.2.Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor

2.3. Flăcări, flame

3.FACTORI DE RISC ELECTRIC

3.1.Curentul electric:

 • atingere directă;
 • atingere indirectă;
 • tensiune de pas.

4.FACTORI DE RISC CHIMIC

4.1.Substanţe toxice

4.2.Substanţe caustice

4.3.Substanţe inflamabile

4.4.Substanţe explozive

4.5.Substanţe cancerigene

4.6.Substanţe radioactive

4.7.Substanţe mutagene

5.FACTORI DE RISC BIOLOGIC

5.1.Culturi sau preparate cu microorganisme:

 • bacterii;
 • virusuri;
 • richeţi;
 • spirochete;
 • ciuperci;
 • protozoare.

5.2.Plante periculoase (exemplu: ciuperci otrăvitoare)

5.3.Animale periculoase (exemplu: şerpi veninoşi)

D.MEDIU DE MUNCǍ

1.FACTORI DE RISC FIZIC

1.1.Temperatura aerului:

 • ridicată;
 • scăzută.

1.2.Umiditatea aerului:

 • ridicată;
 • scăzută.

1.3.Curenţi de aer

1.4.Presiunea aerului:

 • ridicată;
 • scăzută.

1.5.Aeroionizarea aerului

1.6.Suprapresiune în adâncimea apelor

1.7.Zgomot

1.8.Ultrasunete

1.9.Vibraţii

1.10.Iluminat:

 • nivel de iluminare scăzut;
 • strălucire;
 • pâlpâire.

1.11.Radiaţii

1.11.1.Electromagnetice:

 • infraroşii;
 • ultraviolete;
 • microunde;
 • de frecvenţă înaltă;
 • de frecvenţă medie;
 • de frecvenţă joasă;
 • laser.

1.11.2.Ionizante:

 • alfa;
 • beta;
 • gama.

1.12.Potenţial electrostatic

1.13.Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări,

surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, avalanşe, seisme etc.)

1.14.Pulberi pneumoconiogene

2.FACTORI DE RISC CHIMIC

2.1.Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici

2.2.Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi

3.FACTORI DE RISC BIOLOGIC

3.1.Microorganisme în suspensie în aer:

 • bacterii;
 • virusuri;
 • richeţi;
 • spirochete;
 • ciuperci;
 • protozoare etc.

4.CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI

 • subteran;
 • acvatic;
 • subacvatic;
 • mlăştinos;
 • aerian;
 • cosmic etc.

 textul aici...