Pachet instrucțiuni SSM CONSTRUCȚII

Pachet SSM construcții civile, atelier tâmplărie PVC si AL 

Continut pachet:

INSTRUCTIUNI :

 • Ipssm lucrari de instalatii (sanitare - incalzire)
 • Ipssm electricieni
 • Ipssm sudor (electric, autogen)
 • Ipssm fierar - betonist
 • Ipssm zidar
 • Ipssm zugrav vopsitor
 • Ipssm strungar / lacatus mecanic
 • Ipssm macaragiu
 • Ipssm sapator
 • Ipssm fabricarea / depozitarea acetilenei
 • Ipssm manipularea si depozitarea maselor
 • Ipssm legator de sarcina
 • Ipssm conducator auto
 • Ipssm transportul intern
 • Ipssm lucrul la inaltime
 • Ipssm echipamente portabile si unelte de mana
 • Ipssm impotriva pericolului de electrocutare
 • Masuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, interventie
 • Prim ajutor la locul accidentului
 • Ipssm paznic
 • Ipssm montare demontare schele
 • Ipssm utilizare scari
 • Ipssm dulgehr
 • Ipssm balstiere
 • Ipssm benzi transportoare
 • Ipssm legatori sarcina

BONUS:

documentatie completa (tematici, instructiuni ssm, evaluare factori de risc, plan prevenire si protectie) pentru urmatoarele posturi:

 • ADMINISTRATOR
 • ASISTENT MANAGER
 • AUTOMACARAGIU
 • BULDOEXCAVATORIST
 • CONDUCATOR AUTO
 • CONTABIL
 • DESERVANT UTILAJE
 • DIRECTOR ECONOMIC
 • DIRECTOR GENERAL
 • DIRIGINTE SANTIER
 • DULGHER
 • FAIANTAR
 • FIERAR BETONIST
 • FREZOR
 • INSTALATOR
 • LACATUS MECANIC
 • MACARAGIU
 • MANIPULANT
 • MONTATOR IZOLATII TERMICE
 • MOTOSITVUITORIST
 • MUNCITOR IZOLATII IGNIFUGE
 • MUNCITOR NECALIFICAT
 • MANIPULANT
 • PAZNIC
 • SAPATOR
 • SOFER CAMION
 • STRUNGAR
 • SUDOR
 • TAMPLAR
 • TESA
 • VOSPSITOR
 • ZUGRAV
 • ZIDAR
 • MONTATOR SCHELA
 • AGENT VANZARI
 • ARHITECT
 • ECONOMIST
 • ELECTRICIAN
 • ECONOMIST
 • FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
 • GESTIONAR
 • INGINER INSTALATII
 • JURIST
 • LACATUS MECANIC
 • LAGATOR SARCINA
 • MACARAGIU
 • MECANIC UTILAJE
 • FIERAR BETONIST

- tematici privind toate fazele instruirii: instruirea introductiv generala, instruirea la locul de munca, instruirea periodica;
- test de verificare a cunostintelor: pentru instruirea introductiv generala si instruirea la locul de munca
- fisa postului
- Anexa 1 / HG 1048 / 2006 ( tabel pentru evaluare a riscurilor in vederea stabilirii echipamentelor individuale de protectie)
- lista acordare EIP (echipament individual de protectie) - unde este cazul
- fisa evaluare competente profesionale
- instructiuni proprii santate securitate in munca
- evaluare factori de risc
- plan prevenire si protectie

PENTRU:

 • automacaragiu
 • buldoexcavatorist
 • contabil
 • deservant utilaje
 • diriginte santier
 • dulgher
 • electrician
 • fierar betonist
 • inginer constructii
 • inginer instalatii
 • instalator
 • izolator tubulaturi
 • macaragiu
 • montator schela
 • muncitor necalificat
 • zidar zugrav

Pachet instructiuni ssm, tematici privind instruirea, evaluare factori de risc, plan de prevenire si protectie pentru: atelier confectionare tamplarie PVC si AL

 • director general
 • director economic
 • coordonator ssm
 • gestionar
 • sofer
 • confectioner tamplarie pvc si al
 • montator tamplarie pvc si al
 • muncitor confectioner geam termopan

Diverse:

 • consecintele nerespectarii si necunoasterii legislatiei;
 • masuri acordare prim ajutor in caz de accident;
 • instructiuni impotriva pericolului de electrocutare;
 • regulament de ordine intern;
 • contract individual de munca;
 • regulament pentru evaluarea angajatilor;
 • fisa evaluare angajati;
 • instructiuni proprii ssm traseu ( deplasarea la si de la locul de munca);
 • instructiuni pentru timpul friguros si geros;
 • instructiuni proprii pentru munca in locuri in conditii de izolare sau spatii inchise;
 • instructiuni privind violenta, stres, hartuire la locul de munca.

Modele decizii

 • decizie lucrator desemnat cu atributiuni in domeniul SSM
 • decizie lucratori care acorda primul ajutor
 • decizie stabilire periodicitate si durata a instruirilor
 • decizie constituire CSSM
 • decizie constituire serviciu prevenire si protectie
 • decizie constituire comise locuri periculoase
 • decizie nominalizare salariati interventie pericol
 • decizie nominalizare reprezentanti lucratori

Usor de editat, usor de adaptat cerintelor dumneavoastara. Documentele sunt redactate in Word si Excel. Necesita cunostinte minime.

PRET: 50 lei