Ordinul Ministerului Muncii nr. 635/2019 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere) a fost publicat în Monitorul Oficial pe 19 aprilie 2019 


Fisa de indentificare a factorilor de risc profesionali 


LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006
securităţii şi sănătăţii în muncă